Miguel San Miguel Fuster (Piano)

Titulat superior en solfeig i en Musicologia, i titulat de grau professional en harmonia, contrapunt, composició i instrumentació per l’Escola Superior de Música del Liceu de Barcelona.
• Posseeix estudis superiors de piano també en aquesta institució.
• Ha realitzat multitud de cursos de direcció coral amb prestigiosos directors com Josep Vila, Mireia Barrera, Julio Domínguez, Johann Djuick o Pierre Cao entre d’altres.

Actualment és pianista en agrupacions com ara l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, la Banda Ciutat d’Eivissa i director del Cor Ciutat d’Eivissa del Patronat Municipal de Música d’Eivissa des de l’any 1996; i compagina tot això amb la docència en diferents institucions educatives de l’illa així com amb la seva activitat com a compositor i arranjador.

® Bis@Bis · 2014
Agraïments: Rafa de Estudio Raymar i Julio Herranz

Log In or Create an account